King Salman (right) receives President Koroma

King Salman (right) receives President Koroma

King Salman (right) receives President Koroma